Мавели АД е българска инвестиционна компания, създадена през 2006 г.
Компанията инвестира в покупко – продажба на недвижими имоти и активи. Мавели АД извършва придобиване, планиране, изграждане и продажба на жилищни сгради и комплекси от затворен тип, търговски центрове, хотели и бизнес сгради.