ЛАБИРИНТ

Спокойствие, сигурност и хармонична жизнена среда. При това в централната част на града. Това си поставихме за цел, когато създавахме жилищния комплекс "Лабиринт". И успяхме:

Шест жилищни сгради, потънали в зеленина и уют. С денонощна охрана и ограничен достъп.

Просторни жилища с реални размери на помещенията. Всички те - с благоприятно географско разположение. Паркоместа, достатъчни да задоволят нуждите на съвременните семейства, които често разполагат с повече от една кола.

logos

labyrinth

Labirynth

Labirynth

Labirynth

Labirynth

Labirynth

Labirynth